Personalo atrankos procesų auditas

Šiuolaikinėje darbo rinkoje organizacijos aktyviai konkuruoja dėl geriausių talentų. Norint pritraukti stiprius kandidatus, būtina tobulinti personalo atrankos procesus ir kurti teigiamą kandidato potyrį.

Personalo atrankos procesų auditas – tai galimybė peržvelgti taikomus procesus ir praktikas bei koreguoti jas pagal darbo rinką ir organizacijos poreikius.

Personalo atrankos procesų audito metu konsultantas (kartu su įmonės atstovais) analizuoja visą įmonės taikomą personalo atrankos procesą (nuo poreikio formulavimo iki pasiūlymo pateikimo). Ypatingas dėmesys skiriamas kandidatų pritraukimo būdams, išorinės žinutės formulavimui, vertinimo metodams bei atrankos parametrų (KPI’s) nustatymui ir pritaikymui. Atskirai analizuojamas kandidato kelias per atrankos procesą ir jo potyris atrankoje.

Konsultantas dalyvauja įmonės pokalbiuose bei teikia grįžtamąjį ryšį apie taikomus vertinimo metodus. Analitinį darbą vainikuoja teikiamas grįžtamasis ryšis ir rekomendacijos dėl atskirų atrankos proceso etapų efektyvinimo, o taip mokymai (personalo skyriui ir/ar samdantiems vadovams) apie atrankos proceso valdymą (atsižvelgiant į personalo atrankos audito rezultatus).